งานสัมมนาและเวิร์คช็อป ทรัพยากร หน้าสมาชิก

เราต้องการผู้นำที่สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงรุก

ในโลกธุรกิจทุกวันนี้ เราต่างเห็นว่าวิธีการที่ประสบความสำเร็จในอดีตไม่สามารถสร้างผลสำเร็จได้เหมือนเดิม ผู้นำจึงไม่เพียงเป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังต้องช่วยให้องค์กรสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จากภายใน

เพื่อที่จะทำสิ่งนี้ได้ ผู้นำต่างมุ่งมั่น Transform ตัวเองอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบในหน้าที่ที่มี ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ และผลักดันสู่ความเปลี่ยนแปลง

จุดเริ่มต้นคือการ Transform องค์กรไปพร้อมกับผู้นำ

เราอยู่ร่วมกันท่ามกลางความสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงของผู้นำจุดประกายคนรอบข้าง และส่งต่อไปยังคนอื่นๆ จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างในระดับองค์กร
ในทางกลับกัน หากผู้นำไม่เปลี่ยนแปลง องค์กรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แล้ว "การเปลี่ยนแปลงของผู้นำ" ที่ว่านั้นหมายถึงอะไร ?

เปลี่ยนมุมมอง
เปลี่ยนสิ่งที่เข้าใจเกี่ยวกับตนเองและคนรอบข้าง
เปลี่ยนความคิดที่มีต่อการสื่อสาร
เปลี่ยนแปลงแนวทางและคนที่จะร่วมงาน
แปลงแปลงการมองบทบาทและจุดมุ่งหมาย
เปลี่ยนแปลงคำถามที่ใช้ถามตนเอง

ตัวอย่างเหล่านี้ เกิดในช่วงเวลาที่ผู้นำได้มีการสานเสวนากับ Coach
เพราะเป็นเรื่องไม่ง่ายที่เราจะปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวคนเดียว

Our approach
to executive coaching

Feature 01

On-Going Dialogue

Executive Coaching รวมการสานเสวนาต่อเนื่องระหว่างผู้บริหาร และ Coach เพื่อเปิดมุมมองใหม่และสร้างความร่วมมือ สู่เป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงการบริหารเชิงบวก

Feature 02

Evidence-Based Coaching

มีการใช้ประโยชน์จากวิจัยสลับกับการ Coach เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำ มีการให้ Evidence-Based Feedback เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ของคนรอบข้าง และขององค์กร

Repetition of research and coaching
Feature 03

Team-Based Coaching นำโดยทีม Coach ที่หลากหลายและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยพัฒนา

ทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก International Coaching Federation (ICF)

พนักงานจำนวนกว่า 100 คนเป็น Coach ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล โดยมีการจัดสรร Coach ให้กับผู้นำตามความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด

สนับสนุนการบริการ Coach อย่างมีรูปธรรมผ่านความช่วยเหลือของ Coaching Research Institute (CRI)

ให้บริการ Evidence-Based Coaching ที่ให้ความสำคัญกับแบบสอบถามและการวิเคราะห์ผลโดยนักวิจัยจาก Coaching Research Institute

จัดสรรทีมงาน Coach ที่เหมาะสมกับแต่ละ Project

จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลูกค้าและเป้าหมาย Transformation