งานสัมมนาและเวิร์คช็อป ทรัพยากร หน้าสมาชิก

การสำรวจศักยภาพของการโค้ชจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์

Coaching Research Institute เป็นสถาบันวิจัยของ COACH A
โดยอิงตามประสบการณ์ที่หลากหลายและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ "การโค้ชเพื่อการพัฒนาองค์กร" ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายปี สถาบันนี้สำรวจศักยภาพของการโค้ชจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์

พื้นที่การให้ความสำคัญ:

การวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับผู้นำและองค์กร
การพัฒนาวิธีการวิจัยเกี่ยวกับ "บุคคล" และ "ความสัมพันธ์" ภายในองค์กร
การค้นพบกลไกที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์และฟังก์ชันของการโค้ช