งานสัมมนาและเวิร์คช็อป ทรัพยากร หน้าสมาชิก

การสื่อสาร 3 นาทีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กร

หากความหมาย วัตถุประสงค์ และการตีความการสื่อสารของเราไม่เปลี่ยน ไม่ว่าจะมีทักษะมากมายเพียงใด เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารได้ การสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงผ่าน "ประสบการณ์" "3-Minute Coaching" เป็น Workshop ที่ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่การทำความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับ "ประสบการณ์" ที่ทำให้การสื่อสารเปลี่ยนไป

เรียนรู้จากประสบการณ์ เกี่ยวกับสมมติฐานและความเข้าใจในการสื่อสารและปรับปรุงทักษะความเป็นผู้นำของคุณ

การรู้สมมติฐานของตนเองเกี่ยวกับการสื่อสารจะขยายความเข้าใจในการสื่อสารของคุณ และจะทำให้คุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพของการสื่อสารกับคนรอบข้าง

วิธีการจัด Workshop

 • Inventory

  Web Questionnaire

  เราจะใช้ "Communition Inventory'' เพื่อหยุดและสังเกตมุมมอง แนวโน้มและเจตนา' ที่ตนเองมักจะมีและส่งผลในการสื่อสารของคุณ พร้อมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้มองหามุมมองแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ใน Workshop ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • Workshop

  Workshop
  (7 ชั่วโมง)

  โค้ชที่มีประสบการณ์และมีใบรับรองคุณสมบัติจะเป็น Facilitator ในการดำเนิน Workshop ที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเข้าใจ การรับรู้ และวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมี Lecture หรือการบรรยายที่อ้างอิงข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ต่างๆมากมาย ที่จะนำเสนอมุมมองในการคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและความเป็นผู้นำจากมุมมองที่หลากหลาย ตลอด Workshop นี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการตีความและมุมมองใหม่ๆในการสื่อสาร

  *สามารถจัดแบบ Online ได้ โดยใช้ระบบ Web Meeting (ZOOM)

 • Follow up

  หลัง Workshop

  หลังจากจบ Workshop ผู้เข้าร่วมจะได้รับหนังสือเกี่ยวกับการ Coach และพัฒนาผู้นำเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ช่วยให้ Passion หลังจบ Workshop ไม่เลือนหายไป และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 • Point 01

  คนสองคนยืนอยู่บนชานชาลาสถานีรถไฟ และสนทนากันระหว่างรอรถไฟมาถึง

  3-Minute Coaching เป็น Platform สำหรับการสนทนาที่คุณสร้างขึ้น ณ สถานที่ใดๆและเวลาใดๆในระหว่างการทำงานประจำวันของคุณ คุณจะได้พิจารณา "ปัจจุบัน" และโค้ชเกี่ยวกับ "อนาคต" ใน 3-Minute Coaching platform นี้ โดยกุญแจสู่ความสำเร็จคือความถี่และการทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 • Point 02

  หยุดแล้วมอง

  สร้างช่วงเวลาสำหรับการ "หยุดแล้วมอง" ในการทำงานประจำวันของคุณ สร้างการเปลี่ยนแปลงใน Routine ของคุณโดยการ "หยุดและมอง" การสื่อสาร กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อผู้คนเปลี่ยนความหมายและความเข้าใจในการสื่อสาร และเริ่มสานเสวนากับคนรอบข้าง องค์กรก็จะเปลี่ยนไป เป้าหมายของ "3-Minute Coaching" เหมือนกับบริการอื่นๆของ COACH A คือการสร้าง "Subjectivation (ความคิดริเริ่ม) และ "Subjectivation chain (ห่วงโซ่ของความคิดริเริ่ม)'' ในผู้นำและผู้นำในอนาคต การสื่อสารของผู้คนที่มี Subjectivation (ความคิดริเริ่ม) จะทำให้ Routine ของบริษัทจะเปลี่ยนไป

เสียงจากผู้เข้าร่วม Workshop

 • แม้ฉันจะคิดว่า ฉันเป็นคนที่มีความสามารถในการรับฟัง แต่ในความเป็นจริง ฉันมักจะเป็นฝ่ายพูดมากกว่า ดังนั้น ฉันจึงคิดว่า อยากจะตระหนักเรื่องการทำความเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้น

 • มีคุณค่าที่เกิดขึ้นได้จากการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งเท่านั้น ทำให้ภาพลักษณ์เชิงลบของคำว่า "ความขัดแย้ง" เปลี่ยนไป

 • เนื่องจากไม่ใช่การอบรมเพื่อฝึกทักษะ ทำให้ฉันรู้สึกว่าต้องตระหนักถึงสิ่งที่ฉันเรียนรู้ในวันนี้ในทุกๆวันอย่างต่อเนื่องไป

 • ฉันนึกถึงอีกครั้งถึงความสำคัญและความจำเป็นของการสื่อสาร

 • ฉันสามารถเข้าใจได้อย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับจุดที่ฉันยังบกพร่องไปในการสื่อสารที่ผ่านๆมา

 • เป็นโอกาสในการสร้างการตระหนักรู้เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้น

 • ฉันรู้สึกว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลง

หนังสือสำหรับอ้างอิง

Building a management team to share the future

โค้ช 3 นาที (3-Minute Coaching)

เทคนิคการบริการที่ง่ายที่สุดในโลก สำหรับคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา

Building a management team to share the future

Coaching note ที่เป็นบันทึกการโค้ช เพื่อเร่งความเร็วในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและตัวคุณเอง

การสานเสวนา 3 นาทีต่อครั้ง สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้