งานสัมมนาและเวิร์คช็อป ทรัพยากร หน้าสมาชิก

DIALOGUE

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้ทุกคนทั่วโลกสามารถสานเสวนากันได้มากขึ้น

私たちは、世界中の人が対話に参加できる機会を創り出し、社会に貢献しています。

We contribute to society by generating opportunities for people around the world to engage in dialogue.

致力在全世界创造”对话”的契机,贡献社会!

Columns & Reports

Our Feature

Coaching Research Institute (CRI) มุ่งมั่นพัฒนาการวัดประสิทธิผลและความเป็นไปได้ของการโค้ชด้วยหลักคิดทางวิทยาศาสตร์

พิจารณาปัญหาด้วยมุมมองจากประสบการณ์และผลการสำรวจจากการ Coach เพื่อพัฒนาองค์กรที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน

Coaching Research Institute

ควบรวมกิจการ “Coach U” สถาบันฝึกสอน Coach แห่งแรกของโลก

ควบรวมกิจการ “Coach U” สถาบันฝึกสอน Coach แห่งแรกของโลก เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบริษัท COACH A เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเพิ่มการบริการและขยายการ Coach สู่ตลาดโลก

การควบรวมกิจการ Coach U

ให้บริการการ Coach ใน 5 ภาษา จาก 5 สาขาทั่วโลก

มีทีมงานที่ดำเนินการใน 5 สาขาทั่วโลก ได้แก่ โตเกียว นิวยอร์ค เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และกรุงเทพ รวมถึงให้บริการการ Coach สำหรับผู้พูดภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษากวางตุ้ง และภาษาไทย

Global network
Yutaro INAGAWA

COACH A Director, Vice President, and Executive Officer. Instrumental in reviving Nichimo Co., Ltd. while serving as its Representative Director

Shino ISHIKAWA

Graduated from The University of Tokyo, worked at IBM Japan before joining COACH A.

Yusuke OSADA

President of COACH A China. Graduated from Waseda University and worked at Shiseido before joining COACH A.

Mira ISHIKAWA

Joined us as a new graduate of Kwansei Gakuin University. Offers a wealth of experience studying abroad in Britain, Canada, and France.

Sou UCHIMURA

An Executive Officer of COACH A. Graduated from Rensselaer Polytechnic Institute in the United States and worked at IBM Japan before joining COACH A.

Michiko AOKI

A Director of COACH A. Also serves as an outside director of Ryoyo Electro Corporation.

Naoki IMAJO

Graduated from Nagoya University and worked at Recruit before joining COACH A.

Yingwen HE

Originally from China. Graduated from Fudan University in China; served as a member of the first class of employees hired overseas by House Foods before joining COACH A.

Tomoo ICHIGE

Graduated from the Graduate School of Sophia University and worked as a clinical psychologist at the National Center of Neurology and Psychiatry and other institutions before joining COACH A.

Yoko TANABE

Experience includes training musicians and spinning off a limited liability company from an IT firm before joining COACH A.

Yusuke ARIYOSHI

Executive Officer. Graduated from The University of Tokyo and worked at Accenture Japan before joining COACH A.

Natsuko TOKITA

Worked at an educational business before joining COACH A. Also active as a YouTube creator with 100,000 subscribers

Hitoshi MURAKATA

Graduated from the Graduate School of Keio University and worked at Oracle Japan before joining COACH A. Co-author of The Basics of Coaching

Angie Tong

Graduated from Canada's McGill University and worked in a Japanese government agency before joining COACH A. Trilingual in Japanese, English, and Chinese

Atsushi GAKUHARA

Graduated from Meijo University and worked at a major Japanese IT vendor before joining COACH A.

Aya TSUGO

Graduated from the Tokyo University of Foreign Studies and worked at Toyota Motor before joining COACH A.